måndag 11 oktober 2010

Framtidens universitet mindre campusbaserade


En intressant artikel från BBC (What will universities of the future be like?) beskriver dagens besvärliga ekonomiska situation inom brittisk högre utbildning och ber flera experter att försöka dra slutsatser för framtiden. Traditionell campusbaserad heltidsstudier är idag en stor investering för studenterna och frågan är hur många som kommer att ha råd i framtiden. Redan idag behöver 80% av brittiska studenter arbeta deltid för att klara sina studier och trenden är att allt fler söker sig till deltidskurser och mer flexibla lösningar.

Många hävdar förstås att en traditionell universitetsutbildning kan inte ersättas med nätbaserade varianter men andra menar att det gäller bara unga studenter och att det traditionella studentlivet är mest en mognadsprocess som blir ointressant för äldre studenter som har skaffat sig familj och nätverk. Kanske kommer den traditionella campusutbildningen att erbjudas av bara ett fåtal elituniversitet medan andra lärosäten erbjuder mer flexibla yrkesrelaterade utbildningar:

Enligt Professor Paul O'Prey, Roehampton University:
- The traditional university model will be available in a much more narrower band of institutions. Outside of that will occur a range of programmes offered in very different ways.

Inga kommentarer: