fredag 29 oktober 2010

Facebook på jobbet en ickefråga enligt forskare


Sociala medier som Facebook används allt mer på lärosäten och skolor. Många är dock skeptiska till detta för att man anser att de anställda/studenter/elever inte ska ägna sin tid åt sådan kommunikation. Men en artikel i Dagens Juridik (Facebook på jobbet en ickefråga) lyftar fram en undersökning av Håkan Selg som tittade på hur sociala medier används bland studenter och forskare i Sverige. Selg menar att det inte är annorlunda än att anställda har tillgång till telefoner och e-post:

- Det visade sig vara en ickefråga. Alla gör det. Att försöka förbjuda Facebook på arbetsplatserna vore som att förbjuda folk att prata med sin familj på arbetstid, alltså omöjligt. Arbetsliv och privatliv kommer alltid att blandas. Om någon missköter sig och använder Facebook för mycket på arbetstid blir det bara en åtgärdspunkt på listan.

Han ser att anställda och studenter vill idag helst använda de verktyg som de har även privat och är vana vid och det betyder att det kommer att betyda en ny roll för IT-avdelningar. I stället för att bestämma vilka verktyg som ska finnas inom organisationen kommer de att behöva anpassa sig till en mängd externa applikationer som ligger utanför deras kontroll. Det skapar förstås nya utmaningar.

Inga kommentarer: