fredag 1 oktober 2010

Uppsats om e-lärande vinner pris

Två studenter vid Linnéuniversitetet har vunnit Promisepriset för årets bäst uppsats om e-lärande. Malin Linder och Heidi Bein tog emot priset vid Promisedagen i Kista för sin kandidatuppsats E-learning: En empirisk undersökning om kunskapssynen hos fyra e-learningproducenter. En intervju med Malin och Heidi finns på promise.se.

I uppsatsen undersökte de fyra organisationer i Sverige som skapar e-learningutbildningar för att ta reda på vilken kunskapssyn som de ger uttryck för. Det fanns tendenser hos alla fyra kring en social och konstruktivistisk syn på lärande men någon enhetlig syn kunde inte urskiljas. Studien koncentrerar sig på e-lärande inom företag men inställningarna och metoderna är inte så annorlunda även inom skolor och högskolor.

Inga kommentarer: