lördag 16 oktober 2010

Webbseminarium om lärarens roll

Lärarrollen förändras. Klassrummet öppnas upp och bra digitala lärresurser finns överallt på nätet. Läraren behöver inte lägga så mycket tid på att producera kursmaterial som redan finns på nätet men kan ägna mer tid åt att ge sammanhang och skapa dynamik i kursen.Hur ser lärarrollen ut i informationssamhället? Vilka nya kunskaper och färdigheter krävs?

Sådana frågor tas upp i ett öppet webbseminarium 25 november 15.00 - 16.30. Seminariet arrangerasav nätverket Dela! i samarbetet med bland annat ITHU (Nätverket för IT inom Högre Utbildning) och kommer att vara i form av en paneldebatt. I panelen finns representanter från högre uybildning, skolan och folkbildning: Stefan Pålsson (skribent), Jan Svärdhagen (Högskolan Dalarna), Marita Ljungqvist (Lunds Univ), Satish Patel (Umeå/Linnéuniversitet), Per Falk (Nacka Gymnasium), Mats Larsnäs (IKT lärare, Kungsbacka) och Mattias Anbäcken (Västerås Folkhögskola).

Seminariet går via emötesverktyget Adobe Connect och alla kan delta i diskussionen via chatten. Redan nu finns det ett diskussionsforum (Lärarens framtida roll) om seminariet på Dela.

Anmäl dig till seminariet.

Inga kommentarer: