torsdag 4 november 2010

Allt fler campusstudenter läser på nätet

Finals End Tomorrow by corydalus, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License  by  corydalus 

Det är inte bara distansstudenter som läser nätbaserade kurser. Många campusstudenter väljer nätbaserade varianter för flexibiliteten och för att de trivs bättre med nätstudier. En artikel i The Chronicle of Higher Eductaion, Tomorrow's college, visar flera exempel på amerikanska lärosäten där allt fler studenter väljer att blanda traditionella classrumsbaserade kiurser med nätbaserade kurser.

Många lärosäten uppmuntrar detta och menar att studenterna bör prova flera olika undervisningsmetoder eftersom det speglar bättre hur arbetslivet kommer att fungera framöver. University of Maryland och University of Texas kräver att studenter läser en viss mängd nätbaserade kurser och flera planerar liknande åtgärder.

Men det finns andra tankar bakom denna trend. Artikeln menar att lärosätena räknar med att spara pengar på lokaler och gör det möjligt för studenter att ta sig snabbare genom en utbildning. Det finns också oro att nätbaserade kurser betyder lägre krav på studenterna och lägre kvalitet på utbildningen. Men artikeln visar genom flera konkreta exempel att studenterna har mycket att vinna på mer "blended learning" även på campus.

Läs även en artikel i New York Times, Learning in the Dorm because class is on the web.

Inga kommentarer: