onsdag 10 november 2010

Skulle du låta ditt barn köra bil?

Många vuxna verkar tro att barn och ungdomar lär sig hantera nätet helt intuitivt och behöver därför inte vår hjälp. En del skolor blockerar sociala medier och tar inte upp digital kompetens i undervisningen. Många föräldrar förstår inte vad barnen gör på nätet för att de kan alldeles för lite själva. Om vi inte visar dem goda exempel och diskuterar hur man använder nätet på ett positivt sätt är det ingen överraskning att en del råkar illa ut på nätet. I stället för att förbjuda, begränsa och varna borde vuxna vara aktiva på nätet och visa intresse för barnens nätmiljö. Man skulle kunna jämföra det med initiativ som vuxna på stan

Denna amerikanska film spetsar till frågan genom en bra liknelse.

1 kommentar:

Morrica sa...

Fantastisk länk och oerhört innerligt viktig fråga!