tisdag 30 november 2010

Webbseminarium om lärarens framtida roll


I torsdags hölls ett webbseminarium om hur lärarens roll håller på att förändras från kunskapsförmedling till mentorskap och vägledning. Seminariet bestod av en paneldiskussion med representanter från högskolan, skolan och folkbildningen och nästan 400 personer hade anmält sig. Seminariet var ett samarbete mellan lärarnätverket Dela! projekt CELA Blekinge, Nätverket för IT inom Högre Utbildning och SUNET.

Hela seminariet spelades in och kan ses på följande länkar: del 1 och del 2.

Det som är mest intressant med stora webbseminarier som detta är att det skapas två parallella diskussioner. Panelen diskuterar i bild och ljud medan chatten kommenterar, utvecklar och ibland tar upp helt andra frågor. Kanske borde vi prova att satsa mer på chatten och ett par tre moderatorer som kommenterar chatten och gör ett antal korta inlägg för att stimulera diskussionen. Flera seminarier kommer att ordnas under 2011 och annonseras främst via nätverket Dela!

Niklas Karlsson skrev ett blogginlägg om seminariet, Fler webbseminarer om likheter och skillnader i lärarens roll – i framtiden, med funderingar och länkar till andra blogginlägg.

Inga kommentarer: