torsdag 18 november 2010

Vad betyder fusk? Det beror på vem man frågar

final exams by sashamd, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License  by  sashamd 

Många lärosäten ser en ökning av anmälningar mot studenter som har på något sätt fuskat i sina tentamensuppgifter. En artikel i Inside Higher Ed, Cheating and the generational divide, lyfter fram ett kontroversiellt fall från University of Central Florida där en klass på hela 600 studenter har tvingats tenta om.

Det handlar om en kurs i ledarskap där en student hade hittat tentamensfrågor på nätet och spridit dem till resten av klassen. Kursbokens förlag erbjuder ett frågebatteri kring boken och en student hade hittat detta. När studenterna satt i tentamenssalen och såg tentan kände de igen frågorna direkt och var förberedda. Läraren och universitetet tolkade detta som fusk men studenterna protesterade. Tolkningar varierar och en del ser det som en generationsfråga. Läs artikeln och döm själv.

Kanske borde läraren ha tagit helt egna frågor som inte låg ute på nätet eller tagit fram andra sätt att bedöma studenternas kunskaper. Artikeln diskuterar i slutet om vikten av utbildning i plagieringsfrågor för att proaktivt ta tag i problemet.

1 kommentar:

Morrica sa...

Mycket intressant artikel. Min spontana reaktion är - finns det öppet på nätet borde läraren räknat med möjligheten att eleverna kunde komma att få fatt i materialet. Samtidigt är jag väl medveten om att lärare, på alla nivåer, inte alltid är tillräckligt hemma på nätet för att faktiskt vara medvetna om att t ex prefabricerade prov i de flesta fall finns tillgängliga, ofta kompletta med rättningsanvisningar.

Det finns många aspekter att grunna över i detta.