fredag 19 november 2010

Filmindustrin möter biologi

Filmindustrins fantastiska animeringstekniker används nu inom forskning och utbildning för att visa biologins mikroskopiska hemligheter. En artikel i New York Times (Where cinema and biology meet) beskriver hur ett nytt område, molecular animation, håller på att utvecklas. Biologer använder nya animeringstekniker för att visa exakt hur molekyler är uppbyggda. Själva processen att ta fram en bra animering baserad på vetenskaplig information har hjälpt forskare att förstå processerna på en djupare nivå.

Enligt Dr Janet Iwasa, Harvard Medical School:
- For me, the animations are a way to glue all this information together in some logical way. By doing animation I can see what makes sense, what doesn’t make sense. They force us to confront whether what we are doing is realistic or not.

Titta på följande film som exempel på konsten:

Inga kommentarer: