lördag 6 november 2010

Resurser för undervisning i digital kompetens


Digital kompetens är en av EUs grundkompetenser (Digital literacy: skills for the information society) och en allt viktigare del av skolans och högskolans verksamhet. Många lärare har dock svårt att ta tag i området på grund av brister i den egna erfarenheten och bra material att använda.

En ny amerikansk webbtjänst 21stCenturyLit.org har skapat en resursbank med lektionsplaner, länkar, filmer och tips om hur du som lärare kan hjälpa dina elever/studenter med frågor kring källkritik, informationssökning, "nätikett", upphovsrätt, integritet, identitet och nätsäkerhet. Materialet är i första hand riktat mot högstadium och gymnasium men en hel del kan även anpassas för högre utbildning. Materialet har en Creative Commons licens och kan kopieras och anpassas (t ex översättas till svenska) så länge man anger källan.

Inga kommentarer: