lördag 20 november 2010

Encyclopedia.com

Wikipedia har blivit världens största referensverk någonsin och används av alla men trots det finns det fortfarande en del misstänksamhet mot verket. Ett alternativ kan vara Encyclopedia.com, ett gratis uppslagsverk som tar sin information från ett flertal etablerade encyklopedier och ordböcker. Allt är förstås på engelska.

Inga kommentarer: