måndag 1 november 2010

Verktyg för grupparbete

Om du har ett projekt eller grupparbete med kollegor från olika organisationer kan det vara svårt att samla allt arbete på ett ställe. Allt för ofta kommunicerar man mest via e-post och dokument skickas fram och tillbaka som bifogade filer. En lösning kan vara ett verktyg som Wiggio. Här kan du samordna gruppens internkommunikation, skapa gemensamma dokument och ha en gemensam kalender. Verktyget är inte unik men kanske värt att prova om du vill ha en enkel lösning för grupparbete som inte är stort nog för mer sofistikerade projektverktyg.

Titta på Wiggios reklamfilm och skriv en kommentar om du har erfarenheter att dela med dig.

Inga kommentarer: