fredag 19 november 2010

Hur ska man låna e-böcker?


Bibliotekets framtida roll diskuteras ganska flitigt. När böckerna försvinner från hyllorna kan biblioteket bli bland annat ett informationscentrum som ger kvalificerad hjälp med informationssökning, källkritik, mediestöd mm. Men vad händer med en av de mest grundläggande idéerna - att se till att alla i samhället har fritt tillgång till kunskap och kultur?

Detta tas upp i en artikel, Digital underclass: what happens when the libraries die? Idag kan alla låna böcker gratis men hur gör vi när allt är elektroniskt? För att läsa e-böcker behöver man en läsplatta eller dator och de kostar pengar (plus avgifter för att koppla upp mot nätet mm). Att låna ut e-böcker i dagens läge är inte alls enkelt och hur ska vi se till att alla invånare har råd med den nödvändiga utrustningen?

- It means that we need to guarantee that citizens have access, even if they are poor. It means each citizen needs access to free bandwidth to get books and they need devices to read the material on. We can assume that everyone in 10 years will be able to afford a smartphone or a super-inexpensive tablet device with inexpensive Internet connectivity, but that’s an awful big assumption.

Ska biblioteket låna ut gratis läsplattor för att kunderna ska kunna läsa e-böcker? Hur ser vi till att vi inte skapar en ännu större digital klyfta? Läs artikeln och kommentera gärna.

2 kommentarer:

Anna-Stina sa...

Det är viktigt att vi på biblioteken arbetar parallellt med att motverka digitala klyftor och med den nya tekniken. De möjligheter som onekligen ges framöver måste kunna komma alla till del. Här har biblioteken chans att spela en avgörande roll för digital delaktighet.
Visst kan man låna ut läsplattor och man kan undervisa om dem.

Alastair Creelman sa...

Helt rätt. Jag tror på biblioteket som informationsnav framöver men frågan är om förlagen och så vidare tillåter utlån och under vilka villkor. Artikeln ställer flera kluriga frågor kring det.