onsdag 24 november 2010

Studenter med läs- och skrivsvårigheter i högre utbildning – ny avhandling från Linnéuniversitetet

Ännu en intressant avhandling från Linnéuniversitetet denna vecka och denna gång är det Marianne Björn Milrad som har skrivit om hur studenter med läs- och skrivsvårigheter anpassar sig till högre utbildning.

- Idag går allt fler vidare till högre utbildning. En funktionsnedsättning som dyslexi ska inte innebära några hinder för högskole- och universitetsstudier och antalet studenter med dyslexi har ökat med flera hundra procent de sista två decennierna. Men hur går det för dessa studenter som kommer till en verksamhet som till stor del består av att konsumera och producera ord? Det motsägelsefulla mötet mellan högskolan och studenter med dyslexi analyserar pedagogen Marianne Björn Milrad i en ny avhandling.

Studien ser att även om universiteten har lyckats till viss del med insatser för att ge stöd till studenter med sådana svårigheter, finns det flera brister kvar som kan betyda att studenter hoppar av sina studier.

Läs mer i Linnéuniversitetets pressrelease.

Inga kommentarer: