onsdag 24 november 2010

Ny dansk rapport om öppna lärresurser

En ny rapport har kommit ut som sammanfattar läget i Danmark kring öppna digitala lärresurser. Rapporten, Open Educational Resources in Denmark, Status Report 2010, har skrivits av Asger Harlung, Center for It og Læring, vid Aarhus Universitet.

Rapporten undersöker hur man arbetar med OER inom skolan, vuxenutbildning, högre utbildning och andra delar av den offentliga sektorn som muséer, vården mm. Läget liknar det vi har i Sverige: det finns en hel del öppna resurser men de är splittrade och svåra att hitta. Det finns en brist på strategier och få lärosäten har tydliga resurssamlingar som verkligen är öppna, i kontrast mot till exempel USA.

Den långsamma utvecklingen beror enligt rapporten en hel del på oklarheter kring upphovsrättsliga frågor som måste lösas. Dessutom finns det oftast en ganska traditionell syn på läromedel och hur nätet påverkar utbildning.

Läs rapporten (som pdf-fil)

Inga kommentarer: