måndag 22 november 2010

Mobila applikationer för lärande – ny avhandling från Linnéuniversitetet

BlackBerry Storm Smartphone by liewcf, on Flickr
Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License  by  liewcf 

En ny avhandling av Daniel Spikol, Linnéuniversitetet, undersöker hur mobila verktyg och applikationer kan användas inom utbildning.

- Vi använder mobila tjänster i allt större utsträckning. Integrationen av mobila tjänster i våra dagliga aktiviteter förändrar vårt sätt att kommunicera och utbyta tjänster. Många av oss är ständigt uppkopplade och har tillgång till en konstant ström av digital information. Vårt vardagliga informationslandskap omformas och våra kommunikations- och samarbetsmönster förändras. Ett område dock, där den nya tekniken inte är helt utnyttjad är utbildningsområdet. I en ny avhandling från Linnéuniversitetet undersöker Daniel Spikol möjligheter att utnyttja den nya tekniken i större utsträckning även på utbildningsområdet.

Läs mer - pressmeddelande från Linnéuniversitetet.

1 kommentar:

Morrica sa...

Det gör han rätt i!