fredag 19 november 2010

Australien satsar på digital kompetens i skolan

Stefan Pålssons fina Omvärldsbloggen fokuserar denna vecka på den australiensiska satsningen Digital Education Revolution. Satsningen är uppdelad i flera stora projekt men omfattar totalt cirka $AUS 2,4 miljarder (cirka 16 miljarder kronor) över 7 år. Syftet är att se till att utveckla undervisning och lärande i landet så att studenterna får rätt kompetens för morgondagens digitala samhälle.

Artikeln tar fram flera exempel på nya satsningar inom lärarutbildning för att se till att alla lärare har bra digital kompetens och se till att det finns bra digitala lärresurser som de kan använda. En ny läroplan tas fram nu och detta arbete kan följas på Australian Curriculum Consultation Portal där det finns till exempel en bra informationsfilm (hela portalen har en Creative Commons licens).

Inga kommentarer: