lördag 19 oktober 2013

Akademiskt skrivande - ny praktisk guide

Blekinge Tekniska Högskolan lanserar nu en ny guide för att hjälpa studenter att bli bättre på akademiskt skrivande, Skrivguiden.se.

Skrivguiden.se är en webbplats utvecklad av biblioteket vid BTH i syfte att ge studenterna stöd i deras akademiska skrivande. Med konkreta råd om skrivprocess, problemformulering och hur man hanterar källor och referenser vill biblioteket vägleda studenterna till ett bättre skrivande.

Akademiskt skrivande är en process som består av flera olika delar där man i förarbetet sätter sig in i skrivsituationen och förbereder skrivandet genom att analysera skrivuppgiften, samla material och komma på idéer. Skrivandet börjar med att formulera en frågeställning, disponera texten, skriva utkast och avslutas med att man har en färdig text. När texten är skriven påbörjas efterarbetet med revision och redigering av texten för att förbättra och förtydliga.

Under studenternas studietid ska förmågan till akademiskt skrivande utvecklas för att slutligen kulminera i ett examensarbete och en förmåga att skriva texter i yrkeslivet eller i fortsatta studier.

Webbplatsen är öppen för alla som vill använda den. Den är publicerad under en Creative Commons licens vilket innebär att innehållet kan användas och bearbetas av andra om källan anges. BTH ser gärna att andra intresserade lärosäten etablerar ett samarbete kring den fortsatta utvecklingen av skrivguiden.se och gör den till en gemensam angelägenhet.

Källa: Pressmeddelande BTH

Inga kommentarer: