måndag 21 oktober 2013

Kursmodul om öppna lärresurser för lärarutbildning

OER Logo 2012 J. Mello, CC-BY UNESCO
Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet har skapat en fristående kursmodul som kan användas av alla lärosäte: Öppna digitala resurser för ungdomsskolan och lärarutbildningen. Syftet med kursen är att lärarutbildare och lärarstudenter ska få insikt i hur digitala lärresurser kan användas i skolan samt att ge kunskap om hur man kan använda öppna digitalalärresurser, OER, i lärarutbildning. Den kan också användas som fortbildning för lärare på fältet.

Kursen består av 3 delmoment:
  1. Vad är OER? Var kan man hitta öppna digitala lärresurser?
  2. Att analysera lärobjekt utifrån olika lärandeperspektiv.
  3. Informationskompetens
Om kursen genomförs som en integrerad del i en högskolekurs motsvarar den 2,5 högskolepoäng. För att få poäng för kursen måste man vara en registrerad student i en kurs där läraren har valt att integrera momentet i sin egen kurs. Till kursen finns en lärarhandledning.


Inga kommentarer: