torsdag 24 oktober 2013

Karolinska Institutets MOOC-satsning

Karolinska Institutet blir det första svenska lärosätet att gå med i någon av de stora MOOC-samarbeten när de lanserar kurser inom edX under 2014. Vid konferensen SFIS Teknikdagen 2013 i Norrköping, 23 oktober, talade Cormac McGrath (KI) om deras satsning och erfarenheter hittills. Han talade om processen att välja ut vilka kurser som skulle ges via edX, vilka kvalitetskrav de har när det gäller kursdesign och en del frågor kring MOOCs. Till exempel, finns det underlag att arrangera en MOOC på svenska, hur sköter man bedömning och validering och hur ser vi till att MOOCen leder till lärande i stället för bara informationsöverföring.

Här ser du hans bildspel:


Inga kommentarer: