fredag 11 oktober 2013

En-till-en i klassrummet - tydliga riktlinjer behövs

Pernilla Weman (Bild: 
Charlotte Christoffersen med tillstånd)
Alla vet hur svårt det kan bli att koncentrera sig på arbetsuppgifter när man kan kolla de senaste nyheterna på nätet eller diskutera med en vän via Skype eller Facebook. När alla elever har en egen dator med sig i klassrummet finns det många eventuella störningsmoment. En artikel på sajten Pedagog Malmö, En lärares förhållningssätt till 1-1-datorer, skriver om hur gymnasielärare Pernilla WemanPauliskolan i Malmö arbetar med datorer i klassrummet.

Hon diskuterar förstås uppmärksamhet och fokusering med eleverna och vilken effekt bristande koncentration har både på en själv och på andra i klassen. Det gäller främst att fokusera uppmärksamhet på en sak i taget. När man ska lyssna och kommentera så behöver man inte datorn men när man ska skriva, söka och planera behöver man definitivt datorn eller mobilen.

- Vi brukar även prata med eleverna om hur deras surfande kan påverka kamraterna runt om dem. Sedan säger vi: ”Du får inte gå in på sidor under lektioner för vi tänker inte låta dig störa dina kamrater. Som lärare har vi ansvar för det.” Just detta att ta hänsyn till sina kamrater tycker jag de har tagit till sig mest. De förstår betydelsen av detta och är faktiskt väldigt schyssta mot varandra.

Artikeln slutar med exempel på riktlinjer som kan gälla för effektivt arbete i klassrummet:
  • datorn ska tas med till alla lektioner
  • datorn ska vara hopfälld när de kommer in
  • skärmarna ska vara nedfällda vid genomgång (ev. anteckningar sker med papper och penna).
  • läraren säger till när eleverna får börja använda datorn
  • hänsyn tas till de elever som behöver datorn som hjälpmedel
  • håller eleven sig inte till reglerna beslagtar läraren datorn och lämnar in den till rektorn

1 kommentar:

Henrik Birkebo sa...

Just den sista punkten tyckte jag var intressant. Ska föreslå detta på vår skola.