onsdag 2 oktober 2013

Flitiga distansstudenter

En ny studie, Studenter om studier på distans: Resultat från studentenkäter vid Karlstads universitet 2012, av Lars Haglund (biträdande professor i företagsekonomi) och Lena E Johansson (utbildnings- och forskningssamordnare) vid Karlstads universitet visar att distansstudenter studerar flera timmar i veckan än sina kollegor på campus samtidigt som de arbetar. Dessutom är distansstudenter mer nöjda med sina utbildningar.

- Distansstudenter vid Karlstads universitet studerar i snitt 41 timmar i veckan, att jämföras med de 38 timmar som gemene campusstudent lägger på sina studier. Det framgår också att studenter på distans inte bara i större utsträckning har någon form av arbete vid sidan om studierna, de jobbar också fler timmar än campusstudenterna. För första gången sedan undersökningens start är campusstudenterna mer stressade och upplever ett högre tempo i studierna än distansstudenterna.

När det gäller genomströmningen finns det inga stora skillnader mellan program på campus och distans, 89% respektive 87%. Undersökningen genomfördes hösten 2012 och totalt deltog ungefär 1 700 studenter.

Källa: Nyhet från Karlstads universitet, Studievilliga distansstudenter.

Inga kommentarer: