onsdag 23 oktober 2013

Effektivare webbseminarier

Webbseminarier (s. k. webinars) är ett bra sätt att träffas och diskutera utan att behöva resa och ibland kan ett par tre hundra personer delta. Men vad behöver man tänka på när man ska arrangera ett webbseminarium? Vilka fallgropar finns? Hur skapar man interaktivitet?

Detta är ämnet för ytterligare ett webbseminarium inom projektet OER Sverige, Running an effective webinar, 13 november 15.00-16.00. Du kommer att träffa fyra personer med lång erfarenhet av att arrangera webbseminarier: Torhild Slåtto (Fleksibel Utdanning Norge), David Röthler (PROJEKTkompetenz.eu, Österrike), Markus Schneider (Karlstads universitet) och mig själv.

Följande frågor kommer att diskuteras:
  • Varför webbseminarium?
  • Vilka tekniska krav finns?
  • Hur planerar man, vilka roller, layout, upplägg fungerar bäst?
  • Pedagogiska aspekter?
  • Hur skapar man interaktivitet?
  • Begränsningar och fallgropar?

Seminariet körs på engelska och är kostnadsfritt. registrering behövs för att få länken till mötesrummet.

Inga kommentarer: