söndag 20 oktober 2013

Många lärare rädda för teknik

En artikel på SVT SmålandsnyttMånga lärare rädda för teknik, uppmärksammar bristen på digital kompetens hos många lärare. Artikeln fokuserar på lärarutbildningen vid Linnéuniversitetet men situationen känns säkert bekant vid flera svenska lärosäten. Lärare saknar nödvändig digital kompetens för att kunna hjälpa studenterna och det saknas systematisk kompetensutveckling för lärarna.

- På universitetet finns det i dag helt enkelt inte något systematiskt arbete för att ge lärarstudenterna rätt redskap när det gäller internet, sociala medier och så vidare, det som kallas ”digital kompetens”. Det finns mål uppsatta, men Brita Johansson Cederblad räknar med att det dröjer till 2015 innan universitetets lärare har ett arbetssätt för att uppfylla målen.

Enligt artikeln finns det en viss rädsla för teknik bland en del lärare men det krävs strategiska satsningar för att förbättra situationen. Idag kan eleverna/studenterna mer än sina lärare. En annan artikel från SVT Smålandsnytt, Eleverna som kan mer än lärarna, beskriver hur elever vid Skogshagaskolan i Västervik undervisar sina lärare i hur man använder digitala tjänster och smarta mobiler (se filmreportaget nedan).


Inga kommentarer: