fredag 4 oktober 2013

Ny rapport om studenters inställning till IKT och lärande

Amerikanska Educause Center for Analysis and Research har publicerat en stor undersökning om studenters inställning till IKT inom utbildning, ECAR Study of Undergraduate Students and Information Technology, 2013. Liknande undersökningar har utförts sedan 2004 och i år har cirka 1,6 miljoner studenter deltagit.

- ECAR has surveyed undergraduate students annually since 2004 about technology in higher education. In 2013, ECAR collaborated with more than 250 higher education institutions to collect responses from more than 112,000 undergraduate students about their technology experiences and expectations. The findings are distilled into four broad themes to help educators and higher education institutions better understand how students experience technology on their respective campuses and the ways in which new, better, or more technology can impact students’ relationship with information technology.

Bland de viktigaste slutsatserna i årets rapport är följande:
  • Studenterna är vana användare av IKT men vill ha mer stöd från lärarna om hur det kan integreras i utbildningssammanhang. Lärarnas digitala kompetens är en nyckelfaktor.
  • De vill kunna använda mobiler och plattor i sina studier och vill att lärosäten har strategier för att mobilanpassa sina utbildningar.
  • De föredrar en kombination av fysiska möten och nätbaserat lärande (s k blended learning).
  • De vet inte mycket om MOOCs och förväntar sig att universitetet förklarar möjligheterna.
Det är oklart hur många av studenterna som deltog i undersökningen var distansstudenter. Om de allra flesta var campusstudenter får vi en förklaring varför blended learning var så populär.


Inga kommentarer: