tisdag 8 oktober 2013

Lärande i fokus 12-13 november

Umeå Universitet och Ungdomsstyrelsen arrangerar en spännande konferens med rubriken Lärande i fokus i Umeå 12-13 november. Målgruppen är lärare inom skolvärlden och alla som arbetar med icke-formellt lärande inom ideella organisationer eller offentlig sektor. Programmet har tre huvudspår: synliggörande av lärande, måluppfyllelse och IT-stöd.

- Konferensen är en mötesplats med lärande i fokus för praktiker från både formella och icke-formella lärmiljöer. Processledare Ulrika Eklund kommer att guida konferensdeltagarna genom dialog och reflektion mellan inspirationsföreläsningar och praktiska workshops.

Konferensen äger rum på universitetets HumlabX som är en speciell miljö som har byggts för experiment och innovation:

- Den ordinarie verksamheten i HUMlab-X är inriktad mot konstnärliga och experimentella uttryck. Självklart använder vi alla tillgängliga resurser på HUMlab-X för att skapa en lärande konferens. Det kommer även att finnas möjlighet att lära mer om HUMlab-X verksamhet och teknik.

Här ser du en film om verksamheten vid HumlabX:

Inga kommentarer: