måndag 28 oktober 2013

Ny bok om "flipped classroom"

Flipped Classroom är en ny bok om det omvända arbetssättet i klassrummet. Boken är skriven av Daniel Barker, gymnasielärare i matematik och fysik på Norra Real i Stockholm. Barker arbetar sedan en tid framgångsrikt med modellen Flipped Classroom, som innebär att han i stället för att använda lektionstiden till genomgångar filmar genomgången och ger eleverna i läxa att titta på filmen. På så sätt kan han i stället använda lektionstiden till diskussioner, övningar och fördjupningar.

I september medverkade Daniel Barker i seminariet Digital revolution i klassrummetBok & Bibliotek, se UR:s filmklipp från seminariet. Han var även intervjuad i artikeln Föreläsning på film lyfte lektionerna i Svenska Dagbladet tidigare i oktober, om sitt arbete med Flipped Classroom.

Mer information
Boken Flipped Classroom - det omvända arbetssättet, ges ut på Natur & Kultur och ingår i serien Input.
Läs en artikel om Daniels arbete på Computer Sweden: Han låter lektionerna flippa helt.

Källa: Pressmeddelande, MyNewsdesk

Inga kommentarer: