onsdag 9 oktober 2013

Forskningsnav om öppna lärresurser

OER Knowledge Cloud är ett nytt initiativ som samlar forskningsartiklar och projektresultat om öppna lärresurser (OER) och relaterade ämnen som till exempel MOOCs. Det består av en databas som uppdateras och underhålls av bibliotekarier och som innehåller artiklar, rapporter och böcker av forskare, experter, journalister och myndigheter. Databasen är redan omfattande med just nu 640 olika dokument och 106 rapporter och listan lär växa fort. Målet är att bli det självklara navet för hela området öppna lärresurser.

OER Knowledge Cloud innehåller följande:
  • Powerful and efficient state-of-the-art searchable database
  • Free access to research initiatives, data, and other information on all aspects of Open Educational Resources
  • Dedicated storage and management of a vast array of digital and other resources with professional database administration;
  • Up-to-date source on latest developments in the OER field;
  • Assistance in building research capacity in the region with the use of Gap Analysis to identify research overlap and gaps
Bakom initiativet ligger UNESCO, Commonwealth of Learning, Open University of the Netherlands och Athabasca University.

Inga kommentarer: