torsdag 17 oktober 2013

Ny global studie om vuxnas kompetenser

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) har just publicerat en omfattande rapport om kompetenser och färdigheter bland vuxna i 24 OECD länder, OECD skills outlook 2013. Rapporten frågade över 150 000 personer om nyckelfärdigheter, framför allt läs- och skrivfärdigheter samt förmågan att lösa problem, söka information och samarbeta i en allt mer digital arbetsmarknad. Målet är att till slut kunna skapa en kompetenskarta över de studerade länderna och på sikt hela världen.

Rapporten tittar på utvecklingen inom arbetsmarknaden och vilka kompetenser som kommer att behövas och visar hur länderna står när det gäller dessa kompetenser. Japan och Finland står bäst rustade för framtiden men det är ingen enkel ligatabell som presenteras. Om man jämför olika åldersgrupper mellan länderna finns det många nyanser. Sverige ligger bra till nästan överallt fast inte alltid i topp.

Vikten av livslångt lärande betonas och att det måste finnas ett flexiblet utbud av kompetensutveckling för alla. Rapporten visar tydligt den digitala klyftan som växer i många länder mellan de som har nyckelkompetenser och de som inte har dem. Sverige lyfts fram som ett av flera länder som har kommit längst med att ge vuxna med låg utbildningsnivå möjlighet att skola om sig och lära sig nya färdigheter.
Plus en kort sammanfattningsfilm:

Inga kommentarer: