onsdag 30 oktober 2013

Wikimini - Wikipedia för barn

Wikimini är en öppen encyklopedi som barn skriver tillsammans, med stöd från lärare och andra vuxna. Den har samma grundprinciper som Wikipedia men med enklare redigering och förhoppningen är att elever i alla skolor ska bygga en egen uppslagsverk med information på deras nivå. Lärarens roll är att ge stöd och råd men vuxna ska helst inte bidra till själva innehållet.

Den svenska Wikimini har just kommit igång men hämtar inspiration från den franska versionen som har funnits sedan 2008 och har nu över 12 000 artiklar. Målgruppen är barn mellan 8 och 15 år och Wikimini drivs som ett helt oberoende och icke-vinstdrivande projekt.

- Wikimini vill vara en pedagogiskt verktyg, lättsamt och behagligt att använda, som tillåter barn och ungdomar att involvera sig i ett konkret och enastående projekt som värdesätter dem.
Under tiden som barnet eller tonåringen redigerar artiklar av "vetenskaplig" natur, inom ämnen som intressera dem, stimuleras även deras skrivprocess. De blir tvungna att söka information, att sammanfatta essentiella idéer och att omformulera dessa till en strukturerad och redigerad artikeltext. Det gör att de kommer att kontrollera sin källor och att de kommer behöva att vara källkritiska, precis som de är när de läser andra Wikiminauters bidrag.


Inga kommentarer: