tisdag 1 oktober 2013

Bibliotekets roll i det digitala samhället

Här kan du se en TV intervju med Robert Darnton, Överbibliotekarien vid Harvard University, om digitalisering och bibliotekets roll i informationssamhället. Han nämner bland annat att bibliotek får fler besökare än någonsin för att träffas, söka information, få hjälp att hitta information och för att studera. Akademiska bibliotek är informationsnav och mötesplatser och studenterna kräver längre öppettider. Alla rykten om bibliotekets död är alltså kraftigt överdrivna!

Han berättar dessutom om Digital Public Library of America som samlar alla digitala resurser i landets bibliotek, muséer och arkiv och gör dem tillgängliga för alla.

Inga kommentarer: