måndag 18 november 2013

Att läsa e-böcker

Bild: Specialpedagogiska skolmyndigheten
E-böcker ger nya dimensioner till läsandet som kan vara av stor betydelse för många som kanske har svårt för ren text. Att få texten uppläst, kunna förstora texten, slå upp svåra ord, klicka för att få mer information och även ha tillgång till flera bilder, filmer eller ljud kan hjälpa barn och vuxna med lässvårigheter. Specialpedagogiska skolmyndigheten har tagit fram en gratis skrift, Läsa e-böcker, som beskriver hur e-böcker kan användas i utbildning.


Möjligheten att läsa en bok både med ögon och öron, i datorn, på telefonen eller på pekplattan
innebär ett helt nytt perspektiv på både böcker och läsande. Den digitala tekniken har öppnat för att infoga ljudillustrationer, musik, filmsekvenser och interaktivitet i texten.

Vi är alla olika och har olika sätt att lära. Många tycker att det går bra att läsa den tryckta texten i läroboken, medan andra vill få den uppläst. Att samtidigt kunna både se och höra texten kan fungera för elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Då kan de lägga kraften på själva inlärningen istället för på avkodningen av text.

Skriften ger grundläggande information om e-böcker, till exempel var pedagogen hittar dem och olika varianter av e-böcker. Den ger också råd om hur pedagogen kan använda e-böcker i undervisningen och vad som kan vara med i skolans strategi för e-böcker.

Här kan du ladda ner skriften "Läsa e-böcker".

Inga kommentarer: