onsdag 6 november 2013

Digital Public Library of America

Digital Public Library of America är ett gigantiskt projekt med målet att tillgängliggöra de samlade resurserna av landets bibliotek och muséer för hela världen. Samlingar från både folkbibliotek och stora forskningsbibliotek som Smithsonian och Harvard skannas in, katalogiseras och taggas. Här finns det över 5 miljoner filmer, bilder, ljudinspelningar, böcker, broschyrer, tidskrifter och mycket mer och samlingen utökas varje dag. Mindre bibliotek och muséer som inte har egna resurser att digitalisera sitt material får hjälp av specialister från DPLA som åker ut och hämtar materialet.

DPLA är inte bara en portal eller sökverktyg. Eftersom gränssnittet (s. k. API) är öppet kan vem som helst bygga nya applikationer som använder materialet i databasen för att skapa nya tjänster. Det finns redan ett antal appar som har skapats - se App Library.
En förebild för Sverige?

Inga kommentarer: