måndag 25 november 2013

Ny studie om distansstudenter

En ny norsk studie, Nettskolestudenter - motiver, mestring og ambisjoner, av Wenche M. Rønning, NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) har undersökt distanstudenternas motivationsfaktorer, studievanor och behov av support. Studien bygger på svar från cirka 1200 distansstudenter från hela Norge och visar att de är oftast ambitiösa, trivs med nätbaserade studier och är nöjda med sina utbildningar.

- Utgangspunktet for denne undersøkelsen var et ønske om å gi en situasjonsbeskrivelse av nettskoleaktiviteten, sett med studentenes øyne. Det fokuseres på hvem som velger nettstudier, hvorfor de gjør det, hvordan de håndterer denne typen studiesituasjon, blant annet i forhold til utfordringer de kan møte, og hva de tenker å bruke sin nye kunnskap til.

Distansstudenter studerar inte bara för att få betyg och nya jobbmöjligheter. De vanligaste anledningar till att studera på distans handlar mest om personlig utveckling:
  • Bli mer självständig
  • Få bättre självförtroende
  • Bli mer trovärdig på jobbet
  • Få erkännande från familj och vänner
Distansstudenter skiljer sig markant från traditionella campusstudenter; de är äldre och mindre än 10% har studier som huvudsysselsättning. Studien undersöker hur de kombinerar arbete och familj med sina studier och tittar på faktorer som stöd från familjen och arbetsgivaren. En stor del studerar hemma men har ibland svårt att koncentrera sig men en stor andel har ingen tydlig studieplats och studerar när och var de kan. Denna grupp skulle vara intressant att undersöka mer.

Kanske den viktigaste faktorn i varför man väljer en distansutbildning är möjligheten till självständigt arbete när och var det passar. Studien visar att relativt få studenter arbetar i grupper via diskussionsforum eller sociala medier och vill helst studera på egen hand. Men bra och regelbunden kontakt med lärarna och teknisk support är oerhört viktig och man kan säga att lärarens engagemang är avgörande.

Studien har skrivits på uppdrag av Fleksibel Utdanning Norge.
Ladda ner rapporten som pdf-fil.

Inga kommentarer: