fredag 22 november 2013

HEInnovate - självbedömningsverktyg för innovativa universitet

HEInnovate är ett nytt verktyg för universitet som vill bedöma sin egna innovationsklimat. Verktyget lanserades vid EU-kommissionens konferens Innovation in Higher Education i Bryssel 18 november. HEInnovate är ingen certifiering eller benchmarkingverktyg men ger universitet och högskolor möjlighet till självbedömning kring sju nyckelområden för innovation:
  • Leadership and Governance
  • Organisational Capacity, People and Incentives
  • Entrepreneurship development in teaching and learning
  • Pathways for entrepreneurs
  • University – business/external relationships for knowledge exchange
  • The Entrepreneurial University as an internationalised institution
  • Measuring the impact of the Entrepreneurial University
Verktget är gratis att använda men kräver att man skapar ett konto. Informationen som läggs in i verktyget ägs av lärosätet själv och är inte tillgänglig för andra. Det finns flera fallstudier från bland annat danska Aalborg universitet men de är bara tillgängliga för registrerade användare. HEInnovate finansieras av EU-kommissionens DG Education and Culture och OECD LEED forum, och stöds av en panel med sex oberoende experter. 

Inga kommentarer: