torsdag 21 november 2013

Svenskarna och internet 2013

CC BY .SE (Stiftelsen för internetinfrastruktur)
Stiftelsen för internetinfrastruktur (.SE) har släppt sin årliga rapport om vår relation till internet och hur landets befolkning använder nättjänster: Svenskarna och internet 2013

- Rap­porten är baserad på .SE:s egen primärdatainsamling som under­söker svenskarnas användning av internet och visar hur informa­tions-­ och kommunikationsteknik används och påverkar enskilda in­divider, familjer och samhället. Totalt intervjuas 3 000 personer från 12 år och uppåt.

Årets rapport visar att cirka 40% av befolkningen inte känner sig delaktiga i den digitala utvecklingen, framför allt de äldre. 14,2% av befolkningen använder inte internet och även om siffran har sjunkit med cirka 100 000 det senaste året ser man att minskningen går allt långsammare. I en artikel om rapporten på SVT Nyheter, Äldre halkar efter – trots internetboom, säger Åsa Linderborg, kulturchef på Aftonbladet:

- Det är en bild av hur hela samhället dras i sär. Det finns en medelklass som har självförtroendet och språket att strida för sina intressen och för det krävs i dag internet. Människor som redan känner sig maktlösa är lika maktlösa på nätet som i politiken eller på sina arbetsplatser. Det är en klassfråga helt enkelt.

Användningen av surfplattor och mobiler fortsätter att öka men de flesta kurvor börjar stabilisera sig. I skolan har det skett en markant ökning i internetanvändning under de senaste 2 åren men bara 14% av barn mellan 10-15 använder internet dagligen i sitt skolarbete.

Inga kommentarer: