onsdag 27 november 2013

Öppna lärresurser i Polen

Det finns många projekt och initiativ för att främja användningen av öppna lärresurser (OER) i skolor och universitet och vi kan säkert lära oss en del av våra grannländer som till exempel Polen. UNESCOs Institute for Information Technologies in Education (IITE) har tagit fram en ny rapport Open Educational Resources in Poland: Challenges and Opportunities som ger en bra överblick av de viktigaste initiativen i landet från skolan till högre utbildning.

Just nu bygger ett flertal partners en nationell portal för öppna lärresurser inom skola och gymnasium med namn epodreczniki.pl. Sajten innehåller resurser för alla ämnesområden och liknar till stor del den norska portalen NDLA. Meningen är att alla resurser ska ha Creative Commons licenser och ska vara anpassade till både datorer och mobiler.

Läs Stefan Pålssons mer detaljerad analys av rapportenl i Omvärldsbloggen (Skolverket), Digitala skolan – öppna lärresurser i Polen,

Inga kommentarer: