tisdag 26 november 2013

Bra presentationer i PowerPoint

En ny film av Åsa Kronkvist och Dan Wirdefalk, Högskolan i Kristianstad, ger en kort sammanfattning av hur du planerar en bra presentation i PowerPoint. Bland annat varnar de för vanliga fallgropar som för mycket text, önödig animering, bildspel som manus och användning av flera teckensnitt på samma sida. Receptet för en effektiv presentation är att satsa på bra nyckelord, mycket luft och gärna bilder som symboliserar ditt budskap.Se presentationen på YouTube.

Inga kommentarer: