söndag 17 november 2013

E-post - organisationens mörka materia

Enligt studier ägnar vi 28% av vår arbetstid åt att läsa och svara på e-post. Mycket värdefull kommunikation sker via e-post men allt ligger inlåst på varje medarbetarens epostkonto. Många diskussioner eller information kunde vara intressant för många inom organisationen och ett alternativ är att använda sociala medier i stället för e-post.

En ny bok från Media Evolution, Mervetande – kunskapsdelning och sociala medier i organisationer,  innehåller exempel på hur organisationer kan arbeta smartare med hjälp av interna sociala medier i stället för mer inlåsta verktyg. Det handlar om att synliggöra den tysta kunskapen och bokens redaktör Lennart Helmbold reflekterar om detta i en bloggpost, E-post: en mörk materia:

- Ett internt socialt nätverk fångar den samlade kunskapen och gör den tillgänglig för alla. Företagets strukturkapital blir sökbart för alla. Både innovationskompetensen och produktiviteten i organisationen ökar markant.

Boken är gratis att ladda ner som pdf-fil och innehåller exempel på bra användninga av sociala medier från såväl företag som IKEA och Volvo. som offentliga organisationer so kommuner och landsting.

Inga kommentarer: