fredag 15 november 2013

Nytt forum ska öka användningen av IT i skolan


SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) samlar myndigheter och organisationer i ett forum som ska driva frågan om ökad användning av IT i skolan enligt ett pressmeddelande från SKLNationellt forum för digitaliseringen av skolan är en strategisk grupp av beslutsfattare från en lång rad myndigheter som ska ta helhetsgrepp på IT och skolan. Enligt Maria Stockhaus, ordförande i SKL:s utbildningsberedning:

- Digitala verktyg kan stödja elevers lärande. Men alla skolor har inte kommit lika långt. Det vill vi ändra på genom ett brett samarbete i Nationellt forum för digitaliseringen av skolan.

Gruppen ska ta fram en plan för att se till att lärare får nödvändig kompetensutveckling och att pedagogiken ligger i fokus. De betonar vikten av att det finns nationella initiativ som stödjer de lokala och att inga skolor lämnas utanför.

Som underlag till denna satsning togs fram en rapport av Jan HylénLägesrapport om IT i skolan. Rapporten beskriver nuläget och beskriver utmaningarna som skolan står inför.

Inga kommentarer: