lördag 9 november 2013

Kollaborativt skrivande med Microsoft Office

Writing together by Opedagogen, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License  by Opedagogen

Nu erbjuder Microsoft möjlighet att dela och samarbeta via Word-dokument, PowerPoint-presentationer och Excelblad, ungefär som man redan gör i Google Drive. Office365 är en molntjänst som ger dig nätbaserade versioner av Officepaketet. Du kan arbeta på olika datorer och alltid komma åt dina dokument. Nu kan flera personer samarbeta kring samma dokument och ser varandras bidrag i realtid. Du kan också arbeta utan tillgång till nätet och så fort du kommer åt nätet igen synkroniseras dina dokument.

Lösningen fungerar nästan precis som Google Drive men skillnaden är att du får hela funktionaliteten som finns i Officepaketet i stället för Googles förenklade ordbehandlings-, kalkyl- och presentationsprogram. Office 365 kostar 90 kr per månad medan Google Drive är gratis men det finns förstås fördelar och nackdelar med bägge modeller och de passar olika behov.

Läs mer hos Engadget: Microsoft Office Web Apps get real-time co-editing, similar to Google Drive.

Inga kommentarer: