torsdag 7 november 2013

IT i skolan utmanar mönster och traditioner - ny avhandling


En ny studie av Anneli Hansson, doktorand i pedagogik vid Mittuniversitetet, har undersökt förändringsprocessen när en skola satsar på IT och lärande och hur ledningsperspektivet skiljer sig från lärarnas. Avhandlingen heter Arbete med skolutveckling – en potentiell gränszon mellan verksamheter?

- Skolledning och lärare utgår från skilda motiv när skolövergripande projekt som IT i skolan ska integreras i verksamheten. Skolledningen ser främst till organisatoriska och materiella förutsättningar medan lärare utgår från behov kopplade till undervisning och elevernas lärande. De skilda motiven bidrar till att utrymmet för skolutveckling minskar.

Fokus stannar oftast på den enskilda lärarens kompetensutveckling och det finns sällan utrymme för mer gränsöverskridande diskussioner och samarbete som kan lyfta satsningen till en mer strategisk nivå. Om man ska utveckla hela skolan behövs tid för dessa övergripande pedagogiska diskussioner.

- När lärares undervisningsrelaterade behov blir utgångspunkt för ett gemensamt utforskande så ökar sannolikt möjligheterna för lärare att upptäcka teknikens potentiella pedagogiska mervärde. Kombinationen av ämnes- och undervisnings­orientering och en kollegial diskussion, mellan kritiska ”professionella vänner”, har potential att bidra till utveckling och till ett expansivt lärande för hela verksamheten, säger Anneli Hansson.

Läs pressmeddelandet från Mittuniversitetet, Mönster och traditioner utmanas när IT verksamhetsintegreras i skolan.


Inga kommentarer: