söndag 24 november 2013

Webinar om digital delaktighet

Vad betyder digital delaktighet? Kan sociala medier leda till att flera engagerar sig i demokratifrågor? Vad betyder aktiv medborgarskap?

Dessa frågor diskuteras i ett webbseminarium onsdag 4 december 14.00-15.00 Social and digital media, democracy and learning. Seminariet ordnas av NVL Distans och gästtalaren är Antti Poikola från nätverket Open Knowledge Finland. Han kommer att berätta om konkreta exempel på projekt i Finland kring digital delaktighet.

Läs mer och anmäl dig (NVL Distans).

Inga kommentarer: