måndag 4 november 2013

Dags för ett svenskt nätuniversitet?

studying up by presta, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial 2.0 Generic License by presta

Den globala utvecklingen med öppna nätkurser (MOOCs) och den kraftigt ökande efterfrågan på högre utbildning i världen utmanar det svenska utbildningssystemet, menar en debattartikel i DN av Emil Källström (C), Fredrik Lagergren, KTH och Per Ödling, Lunds universitet, ”Starta University of Sweden – ett svenskt nätuniversitet”

De föreslår etableringen av ett nytt lärosätet, University of Sweden, som kan erbjuda nätutbildningar i samarbete med befintliga lärosäten inte bara till studenter i hela landet men även internationellt.

- University of Sweden vore inte bara en tillgång för kunskapstörstiga utanför landet. Det ger även svenska studenter tillgång till de bästa kurserna landet förmår prestera med de bästa lärarna. Det blir möjligt att få en utbildning och examen utan att behöva flytta från hemorten till universitetsstäderna. En av drivkrafterna för flytt från landsbygd till stad skulle därmed minska. University of Sweden skulle också vara ett kraftfullt verktyg för samverkan mellan befintliga lärosäten. Ett nätuniversitet ger en möjlighet att effektivt utnyttja varandras material och därmed både bättre använda resurser och en kvalitetshöjning.

Projektet skulle finansieras inom ramen för dagens budgetar för bistånd och högre utbildning och kan bli ett effektivt sätt att marknadsföra Sverige internationellt genom att ge utländska studenter möjligheten till svenska examen utan att behöva behöva flytta och ta på sig dyra studielån mm.

- Utvecklingen mot en i allt högre grad internetbaserad och global högre utbildning kommer att fortsätta oavsett om Sverige tar täten eller inte. Ett antal svenska lärosäten är redan i dag långt framme när det gäller distansundervisning. Ett nytt, svenskt initiativ på området vore ett naturligt och spännande nästa steg.

Inga kommentarer: