måndag 30 maj 2016

Debattartikel föreslår svenskt nätuniversitet


Cirka en halv miljon nya högskoleutbildade personer behövs inom den offentliga sektorn under de närmaste tio åren enligt Akademikerförbundet SSR. Sedan tillkommer behoven inom den privata sektorn. En debattartikel av Lisa Pelling i tidskriften Dagens Arena, Rädda välfärden med nytt universitet, diskuterar hur Sverige kommer att kunna utbilda så många på så kort tid. Vi har redan över 100 000 utländska akademiker som idag har jobb som inte kräver högskolekompetens. Det finns med andra ord möjligheter att hitta den arbetskraft som vi behöver men det kräver validering av befintlig kompetens och flexibla möjligheter till kompletterande utbildningar. Idag finns det inte kapacitet i högskolesystemet för att klara dessa utmaningar.

Pelling föreslår därför ett nytt öppet nätuniversitet med fokus på flexibla fortbildningar med bland annat MOOCs som modell:

- Sweden Open Online University skulle klara det som en aldrig så ambitiös satsning på kurser på existerande universitet skulle gå bet på: att vara lika tillgängligt för nyanlända i Stockholm som för asylsökande på boendet i Riksgränsen. Dessutom skulle Sweden Open Online University kunna nå även anhöriga som väntar på att få återförenas med familjemedlemmar i Sverige. Sfi redan i flyktinglägret, och en mycket bättre start i Sverige.

Inga kommentarer: