fredag 13 maj 2016

Norsk guide om kvalitet inom digital kompetens och undervisningskvalitet

Norgesuniversitetet har publicerat en ny guide om digital kompetens och utbildningskvalitet, Kvalitetskjeden i høyere utdanning. Guiden har skrivits av en national expertgrupp inom IKT och lärande och beskriver en kvalitetskedja som kan appliceras på tre nivåer: nationella myndigheter, lärosäten och deras ledningsfunktioner samt utbildningar. Kvalitetskriterier för digital kompetens och undervisning beskrivs och kopplas till dessa tre nivåer. Tanken är att guiden ska fungera som underlag för såväl myndigheternas och lärosätenas strategisk planering som planering och revidering av utbildningar.

- I denne guiden står begrepet 'undervisningskvalitet' like sentralt som begrepet 'digital teknologi'. Vi introduserer begrepet 'kvalitetskjeden i høyere utdanning' for å understreke at utvikling av undervisningskvalitet fordrer samarbeid mellom en rekke aktører på ulike nivå i en 'kjede' hvor det må være kvalitet i alle ledd.

Inga kommentarer: