onsdag 18 maj 2016

Internationella nätutbildningar sätter press på svenska lärosäten


Även om Sverige har ett brett utbud av nätbaserade utbildningar och kurser är de inte öppna för icke-antagna. Det ökande utbudet öppna nätbaserade kurser (MOOCs och andra former av öppen utbildning) samt nya sorters meriter och kvalifikationer utmanar det traditionella systemet enligt en artikel i Computer Sweden, Nätet sätter press på universiteten – ett litet steg kan välta allt på ända. I artikeln intervjuas Gunnar Karlsson, profesor vid KTH, Per Ödling, professor vid Lunds universitet och jag om hur digitalisering kommer att påverka svensk högre utbildning. Vi ger olika perspektiv på frågan men är överens om att svenska lärosäten får inte blunda för den snabba internationella utvecklingen.

- Egentligen finns inte mycket konkret att peka på ännu – universiteten tuffar på ungefär som de alltid gjort. Visst har utbildningar över nätet hunnit bli vardag sedan de kom igång på allvar för drygt tio år sedan, enligt Universitetskanslerämbetet går 27 procent av studenterna i dag på distans, ibland också blandat med studier på plats. Men det har knappast inneburit en revolution. Ännu.

Flera svenska lärosäten ger MOOCs och UKÄs MOOC-utredning var positiv till en utveckling av öppna nätkurser inom svensk högre utbildning men den internationella utvecklingen går fort och redan nu finns det möjligheter till säkrare nätexamination och MOOCs för högskolepoäng. Omvärldsbevakning är oerhört viktig och vi behöver mer utrymme för innovativa och flexibla lösningar för att möta de utmaningar som beskrivs i artikeln.

Inga kommentarer: