fredag 6 maj 2016

Validering och integration - webbinarium 2 juni

Bild: NVL (med tillstånd)
Validering av nyanländas kompetens är ett mycket aktuellt område just nu. Nordiska Nätverket för Vuxnas Lärande (NVL) arrangerar därför ett intressant webbinarium om ämnet torsdag 2 juni 10.00 - 11.00.

Webbinariet handlar om hur vi med hjälp av validering av kompetenser kan hjälpa nyanlända att integreras. Fokus ligger på hur folkbildningen bidrar till att bygga demokratiska kompetenser, och hur dessa kan valideras. Webinariet ordnas som en virtuell studiecirkelträff.

Under 2013-2015 tog en arbetsgrupp inom NVL fram ett studiematerial kring validering, nyckelkompetenser och folkbildning. Detta webinarium bygger på rapporten, och fokuserar på demokratiska kompetenser. Göran Hellmalm från Studieförbunden leder den en timme långa virtuella studiecirkelträffen.

Läs rapporten: Folkbildning and validation of key competences

Webbinariet sänds via Adobe Connect och kräver anmälan. Till anmälan.
Länk till webinariet kommer att skickas till alla som har anmält sig via e-post.

Inga kommentarer: