torsdag 26 maj 2016

Att skriva kulturhistoria på Wikipedia

CC BY-SA Some rights reserved on Wikimedia Commons
Vill du använda Wikipedia som verktyg för undervisning och lärande kring kulturhistoria? Nu söker Nordiska museet gymnasielärare som vill delta i pilotprojektet ”Att skriva kulturhistoria på Wikipedia”. I projektet som pågår under läsåret 2016/2017 kommer gymnasielärare att handleda sina elever i att skriva kulturhistoriska artiklar på Wikipedia som en del av deras gymnasiearbete. Utifrån unikt källmaterial i Nordiska museets arkiv och referenslitteratur i museets bibliotek får eleverna lära sig skriva för uppslagsverk och öva på digital källkritik.

– Nordiska museet har arbetat med att göra samlingarna tillgängliga på Wikipedia sedan 2010. Nu vill vi ta steget vidare och använda Wikipedia som en pedagogisk resurs. Det är otroligt viktigt att kunna bedöma innehållet på Wikipedia och bästa sättet att lära sig det är att skriva själv, säger Aron Ambrosiani, digital producent på Nordiska museet.

I det digitala samhället är källkritik viktigare än någonsin. Att lära sig granska Wikipediaartiklar är en värdefull färdighet med tanke på att det är en av de allra mest besökta webbplatserna i världen, och det bästa sättet är att själv vara med och förändra uppslagsverkets innehåll. I pilotprojektet får gymnasieelever utveckla sina färdigheter i digital källkritik och informationskunnighet genom att skapa artikelinnehåll för den stora allmänheten och upptäcka förhållandet mellan uppslagsverk, källmaterial och litteratur. Projektet genomförs som en del av elevernas gymnasiearbete, det avslutande uppsatsarbetet i gymnasieskolan.

Gymnasielärare på Samhällsvetenskapsprogrammet eller Humanistiska programmet är välkomna att delta i projektet. Mer information och anmälningsblankett.

Källa: Pressmeddelande på myNewsdeskAtt skriva kulturhistoria på Wikipedia: Nytt pilotprojekt för gymnasiet i samarbete med Nordiska museet.

Inga kommentarer: