måndag 16 maj 2016

Erfarenheter från webinarprojekt

Det nordiska projektet, Webinar – for interactive and collaborative learning, har jobbat med partners från olika utbildningssektorer och aktörer inom näringslivet för att hjälpa dem använda webbinarier på ett interaktivt och kollaborativt sätt.

Projektet håller ett webbinarium torsdag 2 juni (14.00-15.00) där olika partners i projektet delar med sig av sina erfarenheter och reflektioner kring webbinarier och svarar på frågor från deltagarna.
  • Webinars in teaching: Webigagement, Niels Brock Business College (Danmark)
  • Webinars for customer contacts; Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation
  • Webinars in a MOOC: Karolinska Institut
  • 3 webinars – 3 course modules: Studiesenteret (Norge)
  • Webinar for internal information and training in international companies: Eimskip (Island)
  • Webinar for internationalisation: David Röthler (Österrike)

Webbinariet sänds via Adobe Connect (alla registrerade deltagare får länken till mötesrummet 1-2 dagar före sändningen. Webbinariet arrangeras i samarbete med det nordiska nätverket NVL Distans.

Titta på ett av projektets tidigare webbinarier, One step beyond - extending the webinar.

Inga kommentarer: